Pieter Gerritse van Dijk , 16981759 (aged 60 years)

Christening June 15, 1698 28 26 (aged 0 days)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 37v; datum 15-06-1698; doopinschrijving Pieter; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet

Occupation
Landbouwer

Christening of a sisterSara Gerritse van Dijk
August 16, 1699 (aged 1 year)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 38v; datum 16-08-1699; doopinschrijving Sara; vader Gerrit Cornelisz van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Aaltje Leenderts

Death of a maternal grandmotherAriaantje Pieters de Bije
October 24, 1700 (aged 2 years)

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier fol. 26; datum 24-10-1700; inschrijving van begraven Ariaantie Pietersdr; huisvrouw van Leendert Lucasz Coppert opmerking: in de kerk in het graff nr 10, twee uuren beluijdt f 1-4-0

Christening of a brotherCornelis Gerritse van Dijk
April 7, 1702 (aged 3 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 40; datum 07-04-1702; doopinschrijving Cornelis; vader Gerrit Cornelisse van Dijk; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Willemijntje Cornelis

Christening of a sisterAaltje Gerritse van Dijk
May 20, 1703 (aged 4 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 41; datum 20-05-1703; doopinschrijving Aaltje; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts

Death of a brotherCornelis Gerritse van Dijk
before August 29, 1704 (aged 6 years)

Christening of a brotherCornelis Gerritse van Dijk
August 29, 1704 (aged 6 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 41v; datum 29-08-1704; doopinschrijving Cornelis; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) ecclesiae

Christening of a sisterNeeltje Gerritse van Dijk
September 27, 1705 (aged 7 years)
Death of a sisterAaltje Gerritse van Dijk
before November 14, 1706 (aged 8 years)

Christening of a sisterAaltje Gerritse van Dijk
November 14, 1706 (aged 8 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 43v; datum 14-11-1706; doopinschrijving Aaltje; vader Gerrit Cornelische van Dijk; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts van Vliet

Christening of a brotherGerrit Gerritse van Dijk
November 14, 1706 (aged 8 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 43v; datum 14-11-1706; doopinschrijving Gerrit; vader Gerrit Cornelische van Dijk; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts van Vliet

Christening of a sisterNeeltje Gerritse van Dijck
February 19, 1708 (aged 9 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 44; datum 19-02-1708; doopinschrijving Neeltje; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Geertje Gerritz (Ouwendijck, dit is de echtgenote van Pieter Cornelisz. van Dijk)

Death of a sisterNeeltje Gerritse van Dijk
October 2, 1709 (aged 11 years)

Gaarder L 1; Register van ontvangst van impost op begraven; gaarder; De Lier fol. 11; datum 02-10-1709; aangifte van overlijden Neeltie Gerids van Dijck opmerking: pro Deo

Death of a brotherLeendert Gerritse van Dijck
May 1711 (aged 12 years)

Vermoedelijk overleden in mei 1711 ten gevolge van een ongeval:

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier fol. 47; datum 00-05-1711; inschrijving van begraven NN; door een accident aan zijn been waar in jammerlijk wegens de toevallen moest gesneden worden is overleden; zoon van Gerrit Corn: van Dijk opmerking: kerkhof, eens beluid fl 0-12-0

Niet zeker of dit Leendert was, maar wel opmerkelijk dat er verschillende zoons zijn geweest, en dat er een paar maanden later in 1711 weer een zoon wordt geboren die ze opnieuw Leendert noemen. Andere optie is Gerrit Gerritse.

Christening of a brotherLeendert Gerritse van Dijk
August 2, 1711 (aged 13 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 47; datum 02-08-1711; doopinschrijving Leendert; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz getuige(n) Ingetje Leendertz (van Vliet, een zus van Maartje Leenderts van Vliet)

Christening of a brotherWillem Gerritse van Dijck
April 24, 1713 (aged 14 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 48; datum 24-04-1713; doopinschrijving Willem; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz getuige(n) Grietje Leendertz

Civil marriageIngetje Arentse Huijsman View this family
December 3, 1724 (aged 26 years)
Christening of a daughterAagje Pietersze van Dijk
April 22, 1725 (aged 26 years)
Christening of a sonArij Pietersze van Dijk
March 23, 1727 (aged 28 years)
Christening of a sonGerrit Pietersze van Dijk
February 19, 1730 (aged 31 years)
Burial of a fatherGerrit Cornelisz. van Dijck
February 23, 1732 (aged 33 years)

In de lijst met lidmaten van De Lier (DE PAROCHIESCHREVEN VAN DE LIER; K.F. van Dijk) vind ik het volgende: Dijck, Gerrit Cornelisz. van 1696 /98-1705 /06, 1715 /16-1732 zijn weduwe 1733-1738

Aangezien er dat jaar geen andere Gerrit van Dijk overlijdt in De Lier, betekent dit dat de ondergenoemde inschrijving van begraven, Gerrit Cornelisz van Dijk betreft:

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier;fol. 86; datum 23-02-1732; inschrijving van begraven Gerrit van Dijk opmerking: in de kerk in het 5e graf van nr 13, eens beluid f 0-12-0

Christening of a daughterMaartje Pietersze van Dijk
December 13, 1733 (aged 35 years)

Maartje Leenderts van Vliet wordt genoemd op de doopinschrijving omdat zij getuige zou zijn, maar is vervangen.

Maartje Leenderts van Vliet, woont onder De Lier, sullende vervangen worden door Jannetje Jooste Zinkhoven, woont op de Voorweg.

vermelding
Testament
December 25, 1734 (aged 36 years)

Notariële akte: Testament Datum: 1734-12-25 Aktenr: 51 /188

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Pieter Gerritsz van Dijk bouwman Driemanspolder, 16e kavel testateur egv Ingetje Ariensdr Huijsman Ingetje Ariensdr Huijsman testateur egv Pieter Gerritsz van Dijk Arij van Berkel Vlaardingen voogd Jacob Klapwijk Maasland voogd Vrancke van der Vaart voogd Arij Gerritsz van der Vaart Maasland voogd Gerrit Nagels getuige Pieter Claasz van Vliet getuige

vermelding
Schepen
from 1736 to 1756 (aged 57 years)

met tussenpozen 6 termijnen schepen geweest

vermelding
Koper van een huis op kavel 16 in de Driemanspolder
from March 4, 1737 (aged 38 years)

Shared note: Datum: 1737-03-04

Datum: 1737-03-04 Aktenr: RA_Zo_75A_53

Gebied Polder: Stiershoofden Omschrijving: land met schuur

Straat: Voorweg Omschrijving: huis c.a.

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Willem Claasz Reijlaarsdam koper Cornelis Carelsz de Heij koper Pieter van Dijk koper Schout en ambachtsbewaarder van Zoetermeer verkoper Willem Reijlaarsdam belender

vermelding
Testament schoonmoeder Grietje Cornelisd Oosterwijk
1740 (aged 41 years)

Notariële akte: Testament Datum: 1740-03-17 Aktenr: 54 /134

Testament No. 134

De Comparanten verklaarden beneden de vier duysent guldens gegoed te sijn.

Op Huijden den 17 maart 1740 compareerde voor mij Adriaan Hoogop Junior, openbaar notaris, bij den edele Hove van Holland geadmitteert, binnen Soetermeer residerende, en voor de nagenoemde getuijgen, de eerbare Grietje Cornelisd Oosterwijk, laatst w eduwe van wijlen Gerrit Jansse van der Vaart, wonende onder Soetermeer, mij notaris bekent, dewelke verklaarde genegen te sijn van hare tijdelijke goederen te disposeren verclarende alle voorgaanden testamenten, codicillen ende alle andere actens va n uijtterste willedie sij comparante voor dato deses te sijn alleen ofte met jemant anders voor dato deses nog te hebbe gepasseert, niet willende nog begerende dat deselve in eenige poincten sullen weerden agtervolgt of naargekomen, maar als nu met voorbedagte rade, uijt vrije wille en sonder persuatie of indicatie van ijmand op nieuw disponerende so verklaarde sij comparante tot haar eenige en universele erfgename te nomineren en te institueren Vrank Gerritse van der Vaart, haar testateur, so on bij haar in huwlijk verwekt met de voornoemde Gerrit Jansse van der Vaart voor een derde part, in haar na te latene boedel; Ingetje Ariens Huijsman, huijsvrouw van Pieter van Dijk, mede testatrice en dogter bij haar in eerder huwlijk verwekt met haar eerst overleden man Arij Huijsman voor gelijke derde part, ofte bij overlijden van de voors: geinstitueerde erfgenamen hare respective wettige kindskinderen bij repraesentatie in haar ouders plaatssen ende in het laatste derde part van haar com parantes na te latene boedel en goederen verklaarden sij tot haar eenige en universele erfgenamen te nomineren ende te instituaren de gesamenlijke na te latene kinderen van wijlen haar overledene dogter Grietje Gerritsd van der Vaart, met name Maria , Aaltje en Trijntje Ariensd van der Vaart sijnde de voornoemde Grietje van der Vaart bij haar comparante meede verwekt met de voornoemde Gerrit Jansse van der Vaart.

Secluderende voorts sij comparante uijt hare na te late boedel en van de voogdije over hare na te latene minderjarige ofte andere toesigt behoevende erfgenamen specialijk de heren Schout en weeskamer van Soetermeer en voorts generalijk alle andere w eeskamers of geregten daar haar testatrices sterfhuijsen souden mogen vallen eenige minderjarige erfgenamen waaragtig ofte eenige goederen gelegen in sonde mogen sijn, als alle de selve behoudens hunne eerwaardigheijt daar van excuserende bij desen ; stellende sij comparante bij desen tot voogde over hare na te latene minderjarige erfgenamen de eersame luijden Claas Jansse van der Vaart en Goosse Kaagenaar, wonende beijde onder den ambagte van Maaslant. Gevende aan desen sodanige amplen magt l ast en auctoritijt als aan eenige voogden na regten kan of magt gegeven worden ende reespialijk meede omme so wel de onroerende als roerende goederen harer boedels 't sij publiek ofte onder de handt te mogen verkopen die te transporteren ende de coo ppenningen te ontfangen ofte wel andersints te beneficieren sonder eenige nadere auctorisatie daar toe van den voors: hare of eenige andere geregt van nooden te hebben; wijders meede bij overlijden ofte andere ontbreken van een van de voors: gesteld e voogden weder een ander bij den overig sijnde in des selfs plaats te surrogeren met gelijke magt en auctoritijt.

Alle 't welke voors: staat haar testatrice door mij notaris duijdelijk en van woorde tot weewoorde voorgelesen sijnde, verklaarde sij 't selve te wesen haar testament laatste of uijtterste wille begevende dat 't selve daar voor effect sorteren en st ant grijpen sal 't sij als testament codicil gifte ten sake des doods, ofte soo als het selve best bestaan en stant grijpen sal mogen niet tegenstaande eenige solemniteijten naar scherpheijt van regten gerequireert in desen waren gemitteerd, implore rende ten dien eijnde die hulpe en het goedertieren officium van alle regten en regteren versoekende hier van kennisse gedragen gemaakt en gelevert te worden acte in forma aldus gepasseert ten praesentie van Paulus Veerman en Gerrit Nagels als getu ijgen hiertoe versogt.

Dit merk X heeft Poulis Veerman Grietje Oosterwijk dit merk X heeft selfs gestelt Gerrit Nagels selfs gestelt

			   A. Hoogop, not. publ.
Christening of a daughterGrietje Pietersze van Dijk
September 25, 1740 (aged 42 years)
Burial of a brotherCornelis Gerritse van Dijk
October 25, 1743 (aged 45 years)

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier fol. 117; datum 25-10-1743; inschrijving van begraven Kornelis Gerrits van Dijk opmerking: in de kerk in het 1e graf van nr 13, eens beluid f 0-12-0, 't graf f 8-0-0

Death of a sisterSara Gerritse van Dijk
August 29, 1746 (aged 48 years)

Gaarder ML 4; Register van ontvangst van impost op begraven; gaarder; Maasland fol. 64; datum 29-08-1746; aangifte van overlijden Sara Gerrits van Dijck opmerking: pro Deo, op verzoek van Jacob Leenderse Klapwijk

DTB ML 4; Begraafregister; gereformeerd; Maasland fol. 16; datum 30-08-1746; inschrijving van begraven Sara Gerritse van Dick

Burial of a sisterSara Gerritse van Dijk
August 30, 1746 (aged 48 years)
Burial of a motherMaartje Leenderts van Vliet
July 19, 1747 (aged 49 years)

Gaarder ML 4; Register van ontvangst van impost op begraven; gaarder; Maasland fol. 71; datum 19-07-1747; aangifte van overlijden Maartje Leenderts van Vliet opmerking: pro Deo, op verzoek van Arij van der Burg

DTB ML 5; Begraafregister; gereformeerd; Maasland fol. 87; datum 19-07-1747; inschrijving van begraven Maartje Leenders van Vliet

Marriage of a childWillem van der Laak Aagje Pietersze van Dijk View this family
October 8, 1752 (aged 54 years)
Death of a sisterAaltje Gerritse van Dijk
1752 (aged 53 years)

DTB L 11; Lidmatenregister; gereformeerd; bron: NH 55; De Lier fol. 104; datum 00-00-1728; inschrijving van lidmaat Aaltje van Dijk; in het dorp, overleden 1752

Burial of a wifeIngetje Arentse Huijsman
March 3, 1757 (aged 58 years)
vermelding
Testament
July 4, 1757 (aged 59 years)

Notariële akte: Testament Datum: 1757-04-07 Aktenr: 58 /2

Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 16 Omschrijving: woning en landerijen

Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 27 Omschrijving: landerijen

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Dirk van Kraeijendaal getuige Pieter van Dijk testateur Gerrit van Dijk erfgenaam Maartje van Dijk erfgenaam Arij van Dijk erfgenaam Grietje van Dijk legataris Aagje van Dijk egv Willem van der Laak Willem van der Laak egv Aagje van Dijk Adrianus Muijden getuige

vermelding
Boedelinventaris en scheiding
April 12, 1759 (aged 60 years)

Shared note: Datum: 1759-12-04

Datum: 1759-12-04 Aktenr: NOT_058_10

Plaats: Zoetermeer Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 16 Omschrijving: Woning en landerijen Plaats: Zoetermeer Gebied Polder: Driemanspolder

Kavelnr: 27 Omschrijving: 5 Morgen en 125 roeden land

Pieter. Van Dijk had in zijn test dd 07-04-1757 voor A.R. bepa

Betrokken personen: Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden

Bijzonderheden

Arij van Dijk erfgenaam
Gerrit van Dijk erfgenaam
Maartje van Dijk erfgenaam
Grietje van Dijk erfgenaam
Willem van der Laak erfgenaam wdv Aagje van Dijk Pieter van Dijk erflater ovl
Jacob Spruijt procureur
Paulus Hoijer van Brakel procureur
Frederik Kindt Zoetermeer procureur
Johan Willem Bertrand Zoetermeer procureur
Pieter Bos belender
Cornelis Visser belender
Jan van der Werve getuige
Dirk van Kraaijendaal getuige

Death of a fatherGerrit Cornelisz. van Dijck

Death of a motherMaartje Leenderts van Vliet

Death May 3, 1759 (aged 60 years)

1370 1759-05-10 Zoetermeer 02 /488 60v Pieter van Dijk 6

Burial May 10, 1759 (7 days after death)
_NEW
Type: 1
May 4, 201213:34:50 (253 years after death)

Family with parents
father
16701732
Birth: about 1670
Death:
mother
16721747
Christening: April 3, 1672 37De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
Marriage
Marriage: November 6, 1695Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD
11 months
elder brother
16961711
Christening: September 23, 1696 26 24De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: May 1711De Lier, Zuid-Holland, NLD
21 months
himself
16981759
Christening: June 15, 1698 28 26De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: May 3, 1759Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
14 months
younger sister
16991746
Christening: August 16, 1699 29 27De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: August 29, 1746Maasland, Zuid-Holland, NLD
3 years
younger brother
17021704
Christening: April 7, 1702 32 30De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: before August 29, 1704
14 months
younger sister
17031706
Christening: May 20, 1703 33 31De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: before November 14, 1706
16 months
younger brother
17041743
Christening: August 29, 1704 34 32De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
13 months
younger sister
17051709
Birth: Overschie, Zuid-Holland, NLD
Death: October 2, 1709De Lier, Zuid-Holland, NLD
14 months
younger sister
17061752
Christening: November 14, 1706 36 34De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: 1752De Lier, Zuid-Holland, NLD
0 months
younger brother
1706
Christening: November 14, 1706 36 34De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
15 months
younger sister
1708
Christening: February 19, 1708 38 35De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
4 years
younger brother
17111776
Christening: August 2, 1711 41 39De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: April 19, 1776Maasland, Zuid-Holland, NLD
21 months
younger brother
1713
Christening: April 24, 1713 43 41De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
Family with Ingetje Arentse Huijsman
himself
16981759
Christening: June 15, 1698 28 26De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: May 3, 1759Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
wife
17031757
Christening: March 11, 1703 47 36Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death:
Marriage
Marriage: December 3, 1724Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
5 months
daughter
17251759
Christening: April 22, 1725 26 22Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death:
23 months
son
17271780
Christening: March 23, 1727 28 24Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death: March 24, 1780Benthuizen, Zuid-Holland, NLD
3 years
son
17301797
Christening: February 19, 1730 31 26Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death: June 14, 1797Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
4 years
daughter
1733
Christening: December 13, 1733 35 30Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death:
7 years
daughter
17401798
Christening: September 25, 1740 42 37Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
Death:
ChristeningView

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 37v; datum 15-06-1698; doopinschrijving Pieter; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet

vermelding

Notariële akte: Testament Datum: 1734-12-25 Aktenr: 51 /188

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Pieter Gerritsz van Dijk bouwman Driemanspolder, 16e kavel testateur egv Ingetje Ariensdr Huijsman Ingetje Ariensdr Huijsman testateur egv Pieter Gerritsz van Dijk Arij van Berkel Vlaardingen voogd Jacob Klapwijk Maasland voogd Vrancke van der Vaart voogd Arij Gerritsz van der Vaart Maasland voogd Gerrit Nagels getuige Pieter Claasz van Vliet getuige

vermelding

met tussenpozen 6 termijnen schepen geweest

vermelding

Datum: 1737-03-04 Aktenr: RA_Zo_75A_53

Gebied Polder: Stiershoofden Omschrijving: land met schuur

Straat: Voorweg Omschrijving: huis c.a.

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Willem Claasz Reijlaarsdam koper Cornelis Carelsz de Heij koper Pieter van Dijk koper Schout en ambachtsbewaarder van Zoetermeer verkoper Willem Reijlaarsdam belender

vermelding

Notariële akte: Testament Datum: 1740-03-17 Aktenr: 54 /134

Testament No. 134

De Comparanten verklaarden beneden de vier duysent guldens gegoed te sijn.

Op Huijden den 17 maart 1740 compareerde voor mij Adriaan Hoogop Junior, openbaar notaris, bij den edele Hove van Holland geadmitteert, binnen Soetermeer residerende, en voor de nagenoemde getuijgen, de eerbare Grietje Cornelisd Oosterwijk, laatst w eduwe van wijlen Gerrit Jansse van der Vaart, wonende onder Soetermeer, mij notaris bekent, dewelke verklaarde genegen te sijn van hare tijdelijke goederen te disposeren verclarende alle voorgaanden testamenten, codicillen ende alle andere actens va n uijtterste willedie sij comparante voor dato deses te sijn alleen ofte met jemant anders voor dato deses nog te hebbe gepasseert, niet willende nog begerende dat deselve in eenige poincten sullen weerden agtervolgt of naargekomen, maar als nu met voorbedagte rade, uijt vrije wille en sonder persuatie of indicatie van ijmand op nieuw disponerende so verklaarde sij comparante tot haar eenige en universele erfgename te nomineren en te institueren Vrank Gerritse van der Vaart, haar testateur, so on bij haar in huwlijk verwekt met de voornoemde Gerrit Jansse van der Vaart voor een derde part, in haar na te latene boedel; Ingetje Ariens Huijsman, huijsvrouw van Pieter van Dijk, mede testatrice en dogter bij haar in eerder huwlijk verwekt met haar eerst overleden man Arij Huijsman voor gelijke derde part, ofte bij overlijden van de voors: geinstitueerde erfgenamen hare respective wettige kindskinderen bij repraesentatie in haar ouders plaatssen ende in het laatste derde part van haar com parantes na te latene boedel en goederen verklaarden sij tot haar eenige en universele erfgenamen te nomineren ende te instituaren de gesamenlijke na te latene kinderen van wijlen haar overledene dogter Grietje Gerritsd van der Vaart, met name Maria , Aaltje en Trijntje Ariensd van der Vaart sijnde de voornoemde Grietje van der Vaart bij haar comparante meede verwekt met de voornoemde Gerrit Jansse van der Vaart.

Secluderende voorts sij comparante uijt hare na te late boedel en van de voogdije over hare na te latene minderjarige ofte andere toesigt behoevende erfgenamen specialijk de heren Schout en weeskamer van Soetermeer en voorts generalijk alle andere w eeskamers of geregten daar haar testatrices sterfhuijsen souden mogen vallen eenige minderjarige erfgenamen waaragtig ofte eenige goederen gelegen in sonde mogen sijn, als alle de selve behoudens hunne eerwaardigheijt daar van excuserende bij desen ; stellende sij comparante bij desen tot voogde over hare na te latene minderjarige erfgenamen de eersame luijden Claas Jansse van der Vaart en Goosse Kaagenaar, wonende beijde onder den ambagte van Maaslant. Gevende aan desen sodanige amplen magt l ast en auctoritijt als aan eenige voogden na regten kan of magt gegeven worden ende reespialijk meede omme so wel de onroerende als roerende goederen harer boedels 't sij publiek ofte onder de handt te mogen verkopen die te transporteren ende de coo ppenningen te ontfangen ofte wel andersints te beneficieren sonder eenige nadere auctorisatie daar toe van den voors: hare of eenige andere geregt van nooden te hebben; wijders meede bij overlijden ofte andere ontbreken van een van de voors: gesteld e voogden weder een ander bij den overig sijnde in des selfs plaats te surrogeren met gelijke magt en auctoritijt.

Alle 't welke voors: staat haar testatrice door mij notaris duijdelijk en van woorde tot weewoorde voorgelesen sijnde, verklaarde sij 't selve te wesen haar testament laatste of uijtterste wille begevende dat 't selve daar voor effect sorteren en st ant grijpen sal 't sij als testament codicil gifte ten sake des doods, ofte soo als het selve best bestaan en stant grijpen sal mogen niet tegenstaande eenige solemniteijten naar scherpheijt van regten gerequireert in desen waren gemitteerd, implore rende ten dien eijnde die hulpe en het goedertieren officium van alle regten en regteren versoekende hier van kennisse gedragen gemaakt en gelevert te worden acte in forma aldus gepasseert ten praesentie van Paulus Veerman en Gerrit Nagels als getu ijgen hiertoe versogt.

Dit merk X heeft Poulis Veerman Grietje Oosterwijk dit merk X heeft selfs gestelt Gerrit Nagels selfs gestelt

			   A. Hoogop, not. publ.
vermelding

Notariële akte: Testament Datum: 1757-04-07 Aktenr: 58 /2

Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 16 Omschrijving: woning en landerijen

Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 27 Omschrijving: landerijen

Betrokken personen

Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden Bijzonderheden Dirk van Kraeijendaal getuige Pieter van Dijk testateur Gerrit van Dijk erfgenaam Maartje van Dijk erfgenaam Arij van Dijk erfgenaam Grietje van Dijk legataris Aagje van Dijk egv Willem van der Laak Willem van der Laak egv Aagje van Dijk Adrianus Muijden getuige

vermelding

Datum: 1759-12-04 Aktenr: NOT_058_10

Plaats: Zoetermeer Gebied Polder: Driemanspolder Kavelnr: 16 Omschrijving: Woning en landerijen Plaats: Zoetermeer Gebied Polder: Driemanspolder

Kavelnr: 27 Omschrijving: 5 Morgen en 125 roeden land

Pieter. Van Dijk had in zijn test dd 07-04-1757 voor A.R. bepa

Betrokken personen: Naam Beroep Woonplaats Hoedanigheid Overleden

Bijzonderheden

Arij van Dijk erfgenaam
Gerrit van Dijk erfgenaam
Maartje van Dijk erfgenaam
Grietje van Dijk erfgenaam
Willem van der Laak erfgenaam wdv Aagje van Dijk Pieter van Dijk erflater ovl
Jacob Spruijt procureur
Paulus Hoijer van Brakel procureur
Frederik Kindt Zoetermeer procureur
Johan Willem Bertrand Zoetermeer procureur
Pieter Bos belender
Cornelis Visser belender
Jan van der Werve getuige
Dirk van Kraaijendaal getuige

DeathView

1370 1759-05-10 Zoetermeer 02 /488 60v Pieter van Dijk 6

Shared note

Pieter Gerritse van Dijk koopt in 1729 kavel 16 in de Driemanspolder.

22-5-1726: Pieter Gerritse van Dijk komt met volmacht van zijn schoonmoeder Grietje Cornelisse Oosterwijk wed. Gerrit van der Vaart, ter vergadering.

fancy-imagebar
Alewijn Vermaas (1723–1782) Coert Cansmeijer (–) Pieter Molenaar (1817–1900) Hendrik van Dijk (1822–1823) Jan Westerhoudt (1732–) Pieter van Dijk (1765–1837) Geurt Breukink (1819–1888) Pieter van Dijk (1765–1837) Willem Hoofd (1781–1847) Jilles Klaassen Grandia (1715–) Cornelis van Dijk (1829–1906) Pieter van Dijk (1765–1837) Hendrik Pietersz Schuilenburg (1712–1782) Maarten van Dijk (1883–1962) Arie Stam (1795–1871) Cornelis Verweij (1840–1872) Anthonij Stevaar (1723–1792) Leonardus Jacobus van der Ree (1842–1925) Samuel Oudkerk (1867–1944) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Johannes Lievense  (1672–1739) Jan Huisman (–) Maria Oudkerk (1895–1977) Jan Dirks Buitenhuis (1779–1845) Berdina Frederica Hartong (1840–1901) Neeltje Gerritse van Dijck (1708–) Jurrien Ariaans de Vos (1664–) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Willemina van Mourik (1842–1916) Lieven Joosen  (1650–1723) Gerrit Hogenboom (1754–1809) Frans van Dijk (1857–1938) Aaltje Zwarts (1806–1844) Maria Preijer (1753–1825) Dirk Witzier (1853–1922) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Hendrijntje Grandia (1746–1781) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Ariaantje Buitelaar (1779–1844) Marijke Abrahams van Someren (1712–) Abraham Arents Bubbeson (1637–1694) Pieter van Dijk (1765–1837) Duifje Jansdr Twigt (1746–1808) Hendrikje Mastenbroek (1818–1859) Robert II de Vrome van Frankrijk (972–1031) Abraham van Nuffelen (1843–1931) Aaltje Gerritse van Dijk (1703–1706) Adriaan Gerritsz Broer (1750–) Maartje Leenderts van Vliet (1672–1747) Dirk Witzier (1853–1922) Gerrit Jan Beunink (1744–1794) Dirk Gerritsz Huijsman (1734–) Pieter van Dijk (1765–1837) Gerrit Jan Beunink (1744–1794) Willem Lems (1849–1936) Pieter van Dijk (1831–1914) Antoni van de Mosselaar (1731–1825) Cornelis Verweij (1840–1872) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Bart Stam (1820–1858) Willemina Knoppers (1683–1735) Ariaantje Cornelisse van der Kraan (1729–1814) Cornelis Adrianus Kop (1805–1852) Johanna Jansdr  (–1802) Willem Lems (1849–1936) Barbara Cornelisdr de Keijzer (1686–) Maria Oudkerk (1895–1977) Jacob van der Ree (1806–1886) Adrianus Muijden (1712–1777) Maria van Helbergen (1816–1885) Garrit Breukink (1848–1927) Jan de Groot (1733–1794) Hendrik van Houten (1775–) Willemina van Mourik (1842–1916) Rutger Gerrits Beunink (1671–) Gerhard Jan Breukink (1809–1875) Bart Stam (1820–1858) Geertruij Scheer (1754–1788) Margrieta van Dijk (1830–1830)