Gerrit Cornelisz. van Dijck , 16701732 (aged 62 years)

Birth about 1670

Gezien de vernoemingen van de dochters, verwacht ik een Neeltje als moeder, aangezien Sara en Aaltje vernoemt zijn naar de zussen Maartje van Vliet.

Occupation
Bouwman

Birth of a brotherPieter Cornelisz. van Dijck
about 1680 (aged 10 years)

Marriage licenseMaartje Leenderts van Vliet View this family
October 23, 1695 (aged 25 years)
Civil marriageMaartje Leenderts van Vliet View this family
November 6, 1695 (aged 25 years)

DTB L 12; Trouwboek; gereformeerd; bron: NH 1-2; de Lier fol. 296; datum 21-10-1695; ondertrouwinschrijving bruidegom Gerrit Cornelisz van Dijck; j: m: uijt Vlaardingen Ambacht bruid Maartje Leenderts van Vliet; j:d: uijt het ambacht van de Lier opmerking: tot Vlaardingen getrouwt den 6 november

Aankoop May 13, 1696 (aged 26 years)

RA 5, fol. 175r. 13 mei 1696.

Dirck Aryens van der Weyde, Pleun Noortdam, man van Engeltje Aryens van der Weyde in de Oranjepolder en Dirck Arenden van der Gaegh, man van Neeltje Aryens van der Weyde te Schipluiden, allen kinderen en erfgenamen van Aryen Dirckx van der Weyde, dr agen over aan Gerrit Cornelissen van Dijck in De Lier, een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 4 hond eigen tarwepachtland, waarop de woning staat, aan het einde van de Burgerwecht. Belend noord en west Claes Janse Hoogwecht, oost en zuid de heer zijn wecht. Belast volgens de oude opdrachtbrieven waarvan hierbij elf stuks zijn gevoegd, de jongste d.d. 18 mei 1660. Belast met een rentebrief van 400 gld t.b.v. de grote armen en een rentebrief van 200 gld t.b.v. de kleine armen in De Li er. Koopprijs boven de twee rentebrieven 200 gld contant.

Christening of a sonLeendert Gerritse van Dijck
September 23, 1696 (aged 26 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 36v; datum 23-09-1696; doopinschrijving Leendert; vader Gerrit Cornelisz van Dijk; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Aaltje Leenderts

Christening of a sonPieter Gerritse van Dijk
June 15, 1698 (aged 28 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 37v; datum 15-06-1698; doopinschrijving Pieter; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet

Christening of a daughterSara Gerritse van Dijk
August 16, 1699 (aged 29 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 38v; datum 16-08-1699; doopinschrijving Sara; vader Gerrit Cornelisz van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Aaltje Leenderts

Verkoop May 21, 1701 (aged 31 years)

RA 6, blz. 106, 21 mei 1701.

Gerrit Cornelisz van Dijck, bouwman in De Lier en Willem van der Vaert, tezamen voogden over Pieter Leenderts Koppert, en tevens vervangende Ingetje Leenderts van Vliet, tezamen erfgenamen van Aeltjen Leenderts van Vliet dragen over aan Claes Dircks Ouwendijck een h.e.e. met schuur, bargen en geboomte in de Oostbuurt. Belend noord en oost Sent Noortdam met bruikwaar en eigen land, zuid en west de weg van de heer van De Lier. Voorgaande overdracht 11 december 1699. Koopsom 230 gld contant.

Christening of a sonCornelis Gerritse van Dijk
April 7, 1702 (aged 32 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 40; datum 07-04-1702; doopinschrijving Cornelis; vader Gerrit Cornelisse van Dijk; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Willemijntje Cornelis

Christening of a daughterAaltje Gerritse van Dijk
May 20, 1703 (aged 33 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 41; datum 20-05-1703; doopinschrijving Aaltje; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts

vermelding
Armenregister
April 6, 1704 (aged 34 years)

In het archief van de parochieraad (een soort dorpsbestuur, dat toezicht had op het burgerlijk armbestuur) staat vermeld:

 • Dijk, Gerrit Cornelisz van: wil een bogerd maken en vraagt 25 gld van de armen om bomen te kopen; Akkoord. 06.04.1704
Death of a sonCornelis Gerritse van Dijk
before August 29, 1704 (aged 34 years)

Christening of a sonCornelis Gerritse van Dijk
August 29, 1704 (aged 34 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 41v; datum 29-08-1704; doopinschrijving Cornelis; vader Gerrit Cornelisse van Dijck; moeder Maartje Leenderts van Vliet getuige(n) ecclesiae

vermelding
Parochieschreven (O.V. 1982, blz 447)
1705 (aged 35 years)

In De Lier moesten alle inwoners een jaarlijkse bijdrage betalen aan de dorpsbelasting, hier 'Parochieschreven' geheten. Een schreef was een rekeneenheid. Grote boeren moesten gemiddeld 30 schreven betalen, arbeiders niets of 2 schreven. Gerr it Cornelisz betaalde 6 schreven.

Dijck, Gerrit Cornelisz. van 1696 /98-1705 /06, 1715 /16-1732 zijn weduwe 1733-1738

vermelding
Lidmaatschap Herv. Kerk De Lier
1705 (aged 35 years)

Als ds. Dadelbeek in De Lier komt in 1705 tekent hij aan, welke lidmaten hij aantreft in zijn gemeente. Daaronder: Gerrit Cornelisz van Dijk en Maartje Leenderts van Vliet

Christening of a daughterNeeltje Gerritse van Dijk
September 27, 1705 (aged 35 years)
Death of a daughterAaltje Gerritse van Dijk
before November 14, 1706 (aged 36 years)

Christening of a daughterAaltje Gerritse van Dijk
November 14, 1706 (aged 36 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 43v; datum 14-11-1706; doopinschrijving Aaltje; vader Gerrit Cornelische van Dijk; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts van Vliet

Christening of a sonGerrit Gerritse van Dijk
November 14, 1706 (aged 36 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 43v; datum 14-11-1706; doopinschrijving Gerrit; vader Gerrit Cornelische van Dijk; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Ingetje Leenderts van Vliet

Christening of a daughterNeeltje Gerritse van Dijck
February 19, 1708 (aged 38 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 44; datum 19-02-1708; doopinschrijving Neeltje; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz van Vliet getuige(n) Geertje Gerritz (Ouwendijck, dit is de echtgenote van Pieter Cornelisz. van Dijk)

Death of a daughterNeeltje Gerritse van Dijk
October 2, 1709 (aged 39 years)

Gaarder L 1; Register van ontvangst van impost op begraven; gaarder; De Lier fol. 11; datum 02-10-1709; aangifte van overlijden Neeltie Gerids van Dijck opmerking: pro Deo

Death of a sonLeendert Gerritse van Dijck
May 1711 (aged 41 years)

Vermoedelijk overleden in mei 1711 ten gevolge van een ongeval:

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier fol. 47; datum 00-05-1711; inschrijving van begraven NN; door een accident aan zijn been waar in jammerlijk wegens de toevallen moest gesneden worden is overleden; zoon van Gerrit Corn: van Dijk opmerking: kerkhof, eens beluid fl 0-12-0

Niet zeker of dit Leendert was, maar wel opmerkelijk dat er verschillende zoons zijn geweest, en dat er een paar maanden later in 1711 weer een zoon wordt geboren die ze opnieuw Leendert noemen. Andere optie is Gerrit Gerritse.

Christening of a sonLeendert Gerritse van Dijk
August 2, 1711 (aged 41 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 47; datum 02-08-1711; doopinschrijving Leendert; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz getuige(n) Ingetje Leendertz (van Vliet, een zus van Maartje Leenderts van Vliet)

Christening of a sonWillem Gerritse van Dijck
April 24, 1713 (aged 43 years)

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier; fol. 48; datum 24-04-1713; doopinschrijving Willem; vader Gerrit Huijsman; moeder Maartje Leendertz getuige(n) Grietje Leendertz

Death of a brotherPieter Cornelisz. van Dijck
before 1716 (aged 46 years)

Index op het archief van notaris Johan Manschot, geadmitteerd te Maassluis, 1708-1715 Inv. nrs. 39-43, (oude nummering 5522-5526) Aanwezig op GA Vlaardingen

Dijk, Pieter Kornelisse van Testament 13- 5-1709 40, no. 71 geh.m. Geertje Gerrits Ouwendijk

Ouwendijk, Geertje Gerrits Testament 13- 5-1709 40, no. 71 geh.m. Pieter Kornelisse van Dijk

Aankoop 1721 (aged 51 years)

NR 20. Fol. 14v. ….. 1721.

Louris Suytgeest in Perdijck in Maasland draagt over aan Gerrit Cornelis van Dijk in De Lier 3 m. 2 h. weiland. Belend zuid de Maaslandse weg, oost de koper, west Pieter Janse Post en noord Willem Crijnen Noordervliet. Belast met 3 zak 2 achtendeel en 3 vierling tarwe en 1 gld hofhuur. Voorgaande overdracht 15 dec. 1717. Koopprijs 910 gld.

Kapitalisatie hofhuur ƒ 25

Tarwepacht - 587-10-7

Totaal ƒ 612-10-7

Aankoop November 13, 1721 (aged 51 years)

NR 21. Fol. 15r, 13 november 1721.

Gerrit Cornelisse van Dijk bekent 800 gld schuldig te zijn aan Claas Govertse van Drongelen te Vlaardingen wegens geleend geld. Verzekerd op de bovenstaande 3 m. 2 h.

Marriage of a childPieter Gerritse van Dijk Ingetje Arentse Huijsman View this family
December 3, 1724 (aged 54 years)
vermelding
Vlaardingen Notariële aktes
December 5, 1729 (aged 59 years)

Notaris: Michiel de Vooght akte: 28-249 d.d. 05.12.1729 betreft: procuratie 1e Comparant: 1. Gerrit van Dijk 2. Ary van Berkel

 • echtg. of wed: 1. Maartje Leendertsd. 2. Ingetje Leendertsd.
 • woonplaats of adres: 1. De Lier 2. Vlaardinger-Ambacht 2e Comparant: Jan Broodman
 • beroep of functie: beurtschipper Getuigen: 1. Coenraad van den Ham 2. Jan Anthony van Cats Overige personen: Pieter Leendertsz. Koppert (+)
 • echtg. of wed.: Clara Valkenaar
 • beroep of functie: matroos

Bron: Notariële archieven Archief: 02 inventarisnummer Notariële archieven

vermelding
Notariële akte inzake erfenis Pieter Koppert
December 22, 1729 (aged 59 years)

Notaris: Michiel de Vooght akte: 28-254 d.d. 22.12.1729 betreft: procuratie Gerrit van Dijk (x Maartje Leendertsd.) te De Lier en Arij van Berkel (x Ingetje Leendertsd.) te Vlaardinger-Ambacht

compareren als zwager van de in juli 1728 overleden Pieter Leendertsz. Koppert.

Pieter L. Koppert was matroos bij de VOC (kamer Zeeland) en zijn erven hebben recht op de helft van zijn nog uit te betalen gage. Zij schakelen de beurtschipper van Delft op Middelburg (Jan Broodman) in om het geld voor hen mee te nemen als hij weer in Middelburg komt.

De andere helft komt Clara Valkenaar, weduwe van Pieter Koppert toe.

Birth of a daughterNeeltje Gerritse van Dijk

DTB L 10; Doopregister; gereformeerd; bron: NH 49; De Lier fol. 42v; datum 27-09-1705; doopinschrijving Neeltje; te Overschie; vader Gerrit Cornelisz van Dijck; moeder Maartje Leendertsdr van Vliet getuige(n) Geertje Gerrits Ouwendijck

Death of a fatherCornelis van Dijck

Associate
Type: FAM

Death

Burial February 23, 1732 (aged 62 years)

In de lijst met lidmaten van De Lier (DE PAROCHIESCHREVEN VAN DE LIER; K.F. van Dijk) vind ik het volgende: Dijck, Gerrit Cornelisz. van 1696 /98-1705 /06, 1715 /16-1732 zijn weduwe 1733-1738

Aangezien er dat jaar geen andere Gerrit van Dijk overlijdt in De Lier, betekent dit dat de ondergenoemde inschrijving van begraven, Gerrit Cornelisz van Dijk betreft:

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier;fol. 86; datum 23-02-1732; inschrijving van begraven Gerrit van Dijk opmerking: in de kerk in het 5e graf van nr 13, eens beluid f 0-12-0

Verkoop May 10, 1743 (aged 73 years)

NR 195. Fol. 147r. 10 mei 1743.

Maartje Leendert van Vliet, weduwe van Gerrit Cornelisz van Dijk draagt over aan IJsbrand en Adam Koole elk de helft van 3 m. 2 h. weiland in de Hoefpolder. Belend oost de bovengenoemde woning met 4 hond, west Pieter Jansz Post, zuid de Maaslandsewe g, noord Willem Crijnen Noordervliet. Belast met 3 zakken 2 achtendeel 3 vierling tarwe en 1 gld hofhuur. Vorige opdracht 13.11.1721. Koopprijs 1200 gld.

Kapitalisatie: koopprijs ƒ 1200

Tarwepacht - 489

Hofhuur - 25

Totaal ƒ 1764

Verkoop May 10, 1743 (aged 73 years)

RA 8, fol. 146v. 10 mei 1743.

Maartje Leenderts van Vliet, weduwe van Gerrit Cornelisz van Dijk in De Lier, draagt over aan Pieter de Jong in De Lier een woning etc. met 4 h. tarwepachtland waarop de woning staat in de Hoefpolder. Belend oost de Hoogweg, west IJsbrand en Adam Ko ole, zuid de Burgerweg, noord de koper. Belast met 2 achtendeel 1 vierling tarwe en 4 st. hofhuur en 7 st. 8 penn. t.b.v. het kerkelijk kantoor. Voorgaande overdracht 13.5.1696. Koopprijs 520 gld.

INDI:_NEW
Type: 1
May 4, 201213:37:06 (aged 342 years)

Family with parents
father
himself
16701732
Birth: about 1670
Death:
11 years
younger brother
16801716
Birth: about 1680
Death: before 1716Maasland, Zuid-Holland, NLD
Family with Maartje Leenderts van Vliet
himself
16701732
Birth: about 1670
Death:
wife
16721747
Christening: April 3, 1672 37De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
Civil marriage Civil marriageNovember 6, 1695Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD
11 months
son
16961711
Christening: September 23, 1696 26 24De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: May 1711De Lier, Zuid-Holland, NLD
21 months
son
16981759
Christening: June 15, 1698 28 26De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: May 3, 1759Zoetermeer, Zuid-Holland, NLD
14 months
daughter
16991746
Christening: August 16, 1699 29 27De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: August 29, 1746Maasland, Zuid-Holland, NLD
3 years
son
17021704
Christening: April 7, 1702 32 30De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: before August 29, 1704
14 months
daughter
17031706
Christening: May 20, 1703 33 31De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: before November 14, 1706
16 months
son
17041743
Christening: August 29, 1704 34 32De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
13 months
daughter
17051709
Birth: Overschie, Zuid-Holland, NLD
Death: October 2, 1709De Lier, Zuid-Holland, NLD
14 months
daughter
17061752
Christening: November 14, 1706 36 34De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: 1752De Lier, Zuid-Holland, NLD
son
1706
Christening: November 14, 1706 36 34De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
15 months
daughter
1708
Christening: February 19, 1708 38 35De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
4 years
son
17111776
Christening: August 2, 1711 41 39De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death: April 19, 1776Maasland, Zuid-Holland, NLD
21 months
son
1713
Christening: April 24, 1713 43 41De Lier, Zuid-Holland, NLD
Death:
BirthView

Gezien de vernoemingen van de dochters, verwacht ik een Neeltje als moeder, aangezien Sara en Aaltje vernoemt zijn naar de zussen Maartje van Vliet.

MarriageView

DTB L 12; Trouwboek; gereformeerd; bron: NH 1-2; de Lier fol. 296; datum 21-10-1695; ondertrouwinschrijving bruidegom Gerrit Cornelisz van Dijck; j: m: uijt Vlaardingen Ambacht bruid Maartje Leenderts van Vliet; j:d: uijt het ambacht van de Lier opmerking: tot Vlaardingen getrouwt den 6 november

Aankoop

RA 5, fol. 175r. 13 mei 1696.

Dirck Aryens van der Weyde, Pleun Noortdam, man van Engeltje Aryens van der Weyde in de Oranjepolder en Dirck Arenden van der Gaegh, man van Neeltje Aryens van der Weyde te Schipluiden, allen kinderen en erfgenamen van Aryen Dirckx van der Weyde, dr agen over aan Gerrit Cornelissen van Dijck in De Lier, een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 4 hond eigen tarwepachtland, waarop de woning staat, aan het einde van de Burgerwecht. Belend noord en west Claes Janse Hoogwecht, oost en zuid de heer zijn wecht. Belast volgens de oude opdrachtbrieven waarvan hierbij elf stuks zijn gevoegd, de jongste d.d. 18 mei 1660. Belast met een rentebrief van 400 gld t.b.v. de grote armen en een rentebrief van 200 gld t.b.v. de kleine armen in De Li er. Koopprijs boven de twee rentebrieven 200 gld contant.

Verkoop

RA 6, blz. 106, 21 mei 1701.

Gerrit Cornelisz van Dijck, bouwman in De Lier en Willem van der Vaert, tezamen voogden over Pieter Leenderts Koppert, en tevens vervangende Ingetje Leenderts van Vliet, tezamen erfgenamen van Aeltjen Leenderts van Vliet dragen over aan Claes Dircks Ouwendijck een h.e.e. met schuur, bargen en geboomte in de Oostbuurt. Belend noord en oost Sent Noortdam met bruikwaar en eigen land, zuid en west de weg van de heer van De Lier. Voorgaande overdracht 11 december 1699. Koopsom 230 gld contant.

vermelding

In het archief van de parochieraad (een soort dorpsbestuur, dat toezicht had op het burgerlijk armbestuur) staat vermeld:

 • Dijk, Gerrit Cornelisz van: wil een bogerd maken en vraagt 25 gld van de armen om bomen te kopen; Akkoord. 06.04.1704
vermelding

In De Lier moesten alle inwoners een jaarlijkse bijdrage betalen aan de dorpsbelasting, hier 'Parochieschreven' geheten. Een schreef was een rekeneenheid. Grote boeren moesten gemiddeld 30 schreven betalen, arbeiders niets of 2 schreven. Gerr it Cornelisz betaalde 6 schreven.

Dijck, Gerrit Cornelisz. van 1696 /98-1705 /06, 1715 /16-1732 zijn weduwe 1733-1738

vermelding

Als ds. Dadelbeek in De Lier komt in 1705 tekent hij aan, welke lidmaten hij aantreft in zijn gemeente. Daaronder: Gerrit Cornelisz van Dijk en Maartje Leenderts van Vliet

Aankoop

NR 20. Fol. 14v. ….. 1721.

Louris Suytgeest in Perdijck in Maasland draagt over aan Gerrit Cornelis van Dijk in De Lier 3 m. 2 h. weiland. Belend zuid de Maaslandse weg, oost de koper, west Pieter Janse Post en noord Willem Crijnen Noordervliet. Belast met 3 zak 2 achtendeel en 3 vierling tarwe en 1 gld hofhuur. Voorgaande overdracht 15 dec. 1717. Koopprijs 910 gld.

Kapitalisatie hofhuur ƒ 25

Tarwepacht - 587-10-7

Totaal ƒ 612-10-7

Aankoop

NR 21. Fol. 15r, 13 november 1721.

Gerrit Cornelisse van Dijk bekent 800 gld schuldig te zijn aan Claas Govertse van Drongelen te Vlaardingen wegens geleend geld. Verzekerd op de bovenstaande 3 m. 2 h.

vermelding

Notaris: Michiel de Vooght akte: 28-249 d.d. 05.12.1729 betreft: procuratie 1e Comparant: 1. Gerrit van Dijk 2. Ary van Berkel

 • echtg. of wed: 1. Maartje Leendertsd. 2. Ingetje Leendertsd.
 • woonplaats of adres: 1. De Lier 2. Vlaardinger-Ambacht 2e Comparant: Jan Broodman
 • beroep of functie: beurtschipper Getuigen: 1. Coenraad van den Ham 2. Jan Anthony van Cats Overige personen: Pieter Leendertsz. Koppert (+)
 • echtg. of wed.: Clara Valkenaar
 • beroep of functie: matroos

Bron: Notariële archieven Archief: 02 inventarisnummer Notariële archieven

vermelding

Notaris: Michiel de Vooght akte: 28-254 d.d. 22.12.1729 betreft: procuratie Gerrit van Dijk (x Maartje Leendertsd.) te De Lier en Arij van Berkel (x Ingetje Leendertsd.) te Vlaardinger-Ambacht

compareren als zwager van de in juli 1728 overleden Pieter Leendertsz. Koppert.

Pieter L. Koppert was matroos bij de VOC (kamer Zeeland) en zijn erven hebben recht op de helft van zijn nog uit te betalen gage. Zij schakelen de beurtschipper van Delft op Middelburg (Jan Broodman) in om het geld voor hen mee te nemen als hij weer in Middelburg komt.

De andere helft komt Clara Valkenaar, weduwe van Pieter Koppert toe.

BurialView

In de lijst met lidmaten van De Lier (DE PAROCHIESCHREVEN VAN DE LIER; K.F. van Dijk) vind ik het volgende: Dijck, Gerrit Cornelisz. van 1696 /98-1705 /06, 1715 /16-1732 zijn weduwe 1733-1738

Aangezien er dat jaar geen andere Gerrit van Dijk overlijdt in De Lier, betekent dit dat de ondergenoemde inschrijving van begraven, Gerrit Cornelisz van Dijk betreft:

DTB L 3; Register van ontvangst van het beluiden en begraven; gereformeerd; De Lier;fol. 86; datum 23-02-1732; inschrijving van begraven Gerrit van Dijk opmerking: in de kerk in het 5e graf van nr 13, eens beluid f 0-12-0

Verkoop

NR 195. Fol. 147r. 10 mei 1743.

Maartje Leendert van Vliet, weduwe van Gerrit Cornelisz van Dijk draagt over aan IJsbrand en Adam Koole elk de helft van 3 m. 2 h. weiland in de Hoefpolder. Belend oost de bovengenoemde woning met 4 hond, west Pieter Jansz Post, zuid de Maaslandsewe g, noord Willem Crijnen Noordervliet. Belast met 3 zakken 2 achtendeel 3 vierling tarwe en 1 gld hofhuur. Vorige opdracht 13.11.1721. Koopprijs 1200 gld.

Kapitalisatie: koopprijs ƒ 1200

Tarwepacht - 489

Hofhuur - 25

Totaal ƒ 1764

Verkoop

RA 8, fol. 146v. 10 mei 1743.

Maartje Leenderts van Vliet, weduwe van Gerrit Cornelisz van Dijk in De Lier, draagt over aan Pieter de Jong in De Lier een woning etc. met 4 h. tarwepachtland waarop de woning staat in de Hoefpolder. Belend oost de Hoogweg, west IJsbrand en Adam Ko ole, zuid de Burgerweg, noord de koper. Belast met 2 achtendeel 1 vierling tarwe en 4 st. hofhuur en 7 st. 8 penn. t.b.v. het kerkelijk kantoor. Voorgaande overdracht 13.5.1696. Koopprijs 520 gld.

fancy-imagebar
Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931) Maarten van Dijk (1883–1962) Jacob Vreeken (1797–1892) Teunis Lems (1889–1963) Pieter Cornelis Kop (1865–1891) Jan Verweij (1870–1947) Adriana Cornelia Witzier (1885–1960) Garrit Breukink (1848–1927) Geurt Breukink (1819–1888) Jacob Vreeken (1797–1892) Gerrit Jan Breukink (1855–1939) Adriana van Nuffelen (1876–1979) Sophia Johanna Broer (1870–1942) Adrianus Johannes Kop (1838–1878) Samuel Oudkerk (1867–1944) Johanna Huijzer (1886–1973) Jannetje van 't Riet (1870–1951) Maria Breukink (1851–1915) Adrianus Johannes Kop (1889–1965) Maria Elisabeth Dijksman (1873–1943) Willem Lems (1912–1980) Geertje Voets (1839–1930) Maria Geertruida Breukink (1886–1942) Pietertje Molenaar (1889–1960) Jacob Vreeken (1870–1948) Petronella Hendrika Johanna van der Ahee (1838–1918) Jan Albert Buitenhuis (1881–1939) Geurt Breukink (1884–1968) Cornelis Verweij (1840–1872) Jacob van der Ree (1879–1959) Grietjen Beker (1853–1934) Maria Oudkerk (1895–1977) Johannes Vreeken (1830–1906) Jacob van der Ree (1879–1959) Gerrit van 't Riet (1843–1931)